top of page
20200229_154522_edited.jpg

BUSETSUKAN

History

Tiếng việt bên dưới

The Busetsukan Dojo was founded in 2011 in Gdynia, Poland, by Dariusz Leszczyński. The name ‘Busetsukan’ was created by Chris Manfield Sensei Iaido 7th Dan Kyoshi (ZNKR)

Jodo 7th Dan Kyoshi (ZNKR)

Kendo 5th Dan (ZNKR).


During its existence in Poland, Busetsukan Dojo was part of the Polish Kendo Union. Members of Busetsukan have participated regularly in seminars organized by the Polish Kendo Union as well as in European Championships in Iaido and Jodo. During that period Busetsukan have repeatedly won multiple medals and accolades, and have participated in national and international seminars as well as in the development of the Polish Kendo Union.


In 2019, the Busetsukan Dojo has been moved to Hanoi, Vietnam. In March 2020, the dojo has become a part of the AAI–Polska association, which is a part of the Aikikai Hombu Dojo in Tokyo, Japan.  In March 2020 the Busetsukan Dojo was officially inaugurated by Shihan Tomasz Krzyzanowski, President of AAI–Polska who came to visit Vietnam with other members of the Polish federation.


All rank examinations within Busetsukan are conducted according to the standards and requirements of AAI–Polska. The examinations are accepted and confirmed by the Aikikai Hombu Dojo in Tokyo, Japan.


The current Busetsukan Dojo Cho as well as the main instructor is Sensei Dariusz Leszczyński.

Võ đường Busetsukan được thành lập vào năm 2011 tại Gdynia, Ba Lan, bởi Dariusz Leszczyński. Tên ‘Busetsukan’ được tạo ra bởi Chris Manfield Sensei Iaido 7 Dan Kyoshi (ZNKR)

Jodo 7 Dan Kyoshi (ZNKR)

Kendo thứ 5 Đan (ZNKR).


Trong thời gian tồn tại ở Ba Lan, Busetsukan Dojo là một phần của Liên đoàn Kendo Ba Lan. Các thành viên của Busetsukan đã thường xuyên tham gia các cuộc hội thảo do Liên đoàn Kendo Ba Lan tổ chức cũng như các giải vô địch châu Âu tại Iaido và Jodo. Trong thời gian đó, Busetsukan đã nhiều lần giành được nhiều huy chương và giải thưởng, đồng thời tham gia vào các cuộc hội thảo quốc gia và quốc tế cũng như sự phát triển của Liên đoàn Kendo Ba Lan.


Vào năm 2019, Busetsukan Dojo đã được chuyển đến Hà Nội, Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2020, võ đường đã trở thành một phần của hiệp hội AAI – Polska, một bộ phận của Aikikai Hombu Dojo ở Tokyo, Nhật Bản. Vào tháng 3 năm 2020, võ đường Busetsukan chính thức được khánh thành bởi Shihan Tomasz Krzyzanowski, Chủ tịch AAI – Polska, người đã đến thăm Việt Nam cùng với các thành viên khác của liên đoàn Ba Lan.


Tất cả các kỳ thi xếp hạng trong Busetsukan đều được thực hiện theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của AAI – Polska. Các kỳ thi được chấp nhận và xác nhận bởi Aikikai Hombu Dojo ở Tokyo, Nhật Bản.


Busetsukan Dojo Cho hiện tại cũng như người hướng dẫn chính là võ sư Dariusz Leszczyński.

tkidoshu_edited.jpg

AAI-Polska thành lập từ năm 1991, khi Shihan Tomasz Krzyżanowski lần đầu tiên được Shihan Fumio Toyoda (Chủ Tịch và Huấn Luyện viên trưởng của Hiệp hội Aikido của Mỹ - AAA) mời đến tham gia khóa đào tạo 3 tháng tại Trụ sở AAA ở Chicago. Những lần lưu trú hàng năm tiếp theo ở Hoa Kỳ dẫn đến chuyến thăm đầu tiên của Shihan Fumio Toyoda đến Ba Lan vào tháng 4 năm 1996 tại Warszawa, đánh dấu ngày hợp tác chính thức và lâu dài. Shihan Toyoda, cho đến khi qua đời, hàng năm đã tiến hành các hội thảo aikido ở Olsztyn, nhân tiện cũng đến thăm các võ đường AAI-Polska khác, và theo ông là các huấn luyện viên có kinh nghiệm khác từ Hoa Kỳ . Trong thập niên 90 sự hợp tác với Aikido Kobayashi Dojo đã đem lại mối quan hệ chặt chẽ với quê hương của Aikido và Aikikai Hombu Dojo. Năm 2006, nhân kỷ niệm mười năm hoạt động, Masa Katsu Dojo được hoàn thành và trở thành Trụ sở chính của AAI-Polska. Tên của võ đường được đưa ra bởi Shihan Yasuo Kobayashi (8 Dan Aikikai), một trong số ít học sinh đương thời của O'Sensei Morihei Ueshiba, trong lễ khai mạc chính thức tại Olsztyn vào ngày 22 tháng 4 năm 2006.


Ngoài Shihan Toyoda, nhiều sensei xuất sắc từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và Châu Âu, như Shihan Yasuo Kobayashi , Shihan Kazuo Igarashi, Shihan Katsutoshi Shirakawa, Shihan Hirokazu Kobayashi, Shihan Masatoshi Suwa, Shihan Hiroyuki Sakurai, Shihan Shunichiro Koyanagi, Shihan James Nakayama, Shihan Urban Aldenklint, Sensei Meido Moore và những người khác đã đến thăm và huấn luyện tại AAI-Polska.


AAI-Polska hiện đang tập hợp hơn 40 dojo trên cả nước, hợp tác mạnh mẽ với nhiều tổ chức và võ đường từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á.


AAI-Polska Aikido là một tổ chức được chính thức công nhận bởi Trụ sở chính Aikikai Aikido Foundation (Hombu Dojo) có trụ sở tại Tokyo.


AAI-Polska cung cấp:


· Sự công nhận chính thức của võ đường - thành viên AAI-Polska,

· Tổ chức hội thảo, trại tập huấn, chương trình biểu diễn, huấn luyện tự vệ, hội thảo tập huấn cho các huấn luyện viên,

· Chứng chỉ Kyu,


· Chứng chỉ Dan (được cấp bởi Quỹ Aikikai, Trụ sở Aikido Thế giới, Tokyo, Nhật Bản),


· Chứng chỉ giảng viên (shidoin, fukushidoin, jyoshu),


· Chương trình nội chú - uchideshi tại Trụ sở AAI-Polska,


· Chương trình trao đổi quốc tế,


· Tổ chức các chuyến đi đến Nhật Bản


· Học bổng AAI-Polska,


· Chương trình luyện tập chuyên nghiệp, chương trình hỗ trợ cho võ đường mới - thành viên AAI-Polska


· Tài liệu đào tạo,


· Tổ chức các khóa học cho huấn luyện viên thể chất dưỡg sinh với chuyên môn tự vệ.


Thông tin: https://www.aai-polska.pl/

bottom of page