top of page

NEWS & UPDATES

Stay in the Loop

BUSETSUKAN AIKIDO SEMINAR WITH SHUNICHIRO KOYANAGI SHIHAN (6 DAN AIKIKAI) AND TOMASZ KRZYŻANOWSKI (6 DAN AIKIKAI)

January 16th 2022

Busetsukan Dojo has the pleasure to announce an aikido seminar on 15-17 april 2022 with Shihan Shunichiro Koyanagi (6 Dan Aikikai) and Shihan Tomasz Krzyżanowski (6 Dan Aikikai)! The specific details of training hours and fees will be announced later.
Busetsukan Dojo hân hạnh thông báo về một buổi hội thảo về aikido vào ngày 15-17 tháng 4 năm 2022 với Shihan Shunichiro Koyanagi (6 Dan Aikikai) và Shihan Tomasz Krzyżanowski (6 Dan Aikikai)!  Chi tiết cụ thể về giờ đào tạo và học phí sẽ được thông báo sau.

Aikido seminar.png

BUSETSUKAN DOJO IS RE-OPENING AT A NEW LOCATION!

November 01, 2021

Sick of sitting at home? We invite you to join us for Aikido, Iaido and Jodo training!
Monday: Iaido/Jodo 19:15 -21:15
Wednesday: Aikido 19:15-21:15
Friday: Aikido 19:15-21:15
Saturday: Aikido 18:00-20:00
Address: 7th Floor, 47 Thai Ha, Dong Da, Hanoi
The first lesson is free! We await you on the mat!
Busetsukan Dojo đang mở cửa trở lại tại một địa điểm mới!
Bạn chán ngồi ở nhà? Chúng tôi mời bạn tham gia với chúng tôi để tập luyện Aikido, Iaido và Jodo!
Thứ 2: Iaido / Jodo 19:15 -21:15
Thứ 4: Aikido 19:15-21:15
Thứ 6: Aikido 19:15-21:15
Thứ 7: Aikido 18:00-20:00
Địa chỉ: Tầng 7, 47 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Bài học đầu tiên là miễn phí! Chúng tôi đang chờ đợi bạn trên thảm!

Busetsukan dojo.png

NEW DOJO LOCATION AT 71 NGUYEN CHI THANH!

January 15th, 2021

The world might be suffering from the covid pandemic...but here, in Vietnam, the practice continues!

Today was our first training in our new dojo at 71 Nguyễn Chi Thanh! Thank you to everyone for coming today!

We will continue the practice tomorrow at 7:30 AM (Advanced course)!

Thế giới có thể đang phải hứng chịu đại dịch covid ... nhưng Busetsukan Aikido vẫn tiếp tục!

Hôm nay là buổi tập đầu tiên của chúng tôi tại dojo mới tại 71 Nguyễn Chí Thanh! Cảm ơn mọi người vì đã đến ngày hôm nay!

Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập vào lúc 7:30 sáng ngày mai (Khóa học nâng cao)!

IMG_20210130_194820_edited_edited.jpg

BUSETSUKAN DOJO IS MOVING

January 14th, 2021

On January 14th, 2021 the dojo has conducted the final practice at 325 De La Thanh. From now on, Busetsukan Dojo will continue practicing at a new location: 71 Nguyen Chi Thanh, Hanoi.

IMG_1610545126710_1610552533291.jpg

1ST BUSETSUKAN KYU EXAMINATIONS

October 18th, 2020

On October 18th, 2020 we have held our first examinations for Kyu ranks from 6 Kyu to 4 Kyu. Congratulations to all those who passed their exams!

20201212_154737.jpg

BUSETSUKAN AIKIDO IAIDO JODO OPENING IN VIET NAM AND VISIT FROM AAI POLSKA

March 7th, 2020

On March 7th, the Busetsukan Dojo was officially inaugurated by Shihan Tomasz Krzyzanowski (6 Dan Aikikai), President of AAI – Polska who came to visit Vietnam with other members of the Polish federation, including Sensei Krzysztof Szoch (5 Dan Aikikai). Thank you for your visit!

89791402_3600386330036120_18674378431319

THE FOUNDING OF BUSETSUKAN

2011

The Busetsukan Dojo was founded in 2011 in Gdynia, Poland, by Dariusz Leszczyński. The name ‘Busetsukan’ was created by Sensei Chris Manfield , Kyoshi 7 Dan Iaido and Renshi 7 Dan Jodo.

1613742955216_c590749f-e295-4d93-9e37-df
bottom of page